02 01 03 04 05

O nás

Vzdělávací a rekreační středisko Beskydská oáza spadá pod Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání - SCEAV.

Tato církev působí především na území Těšínského Slezska v Moravskoslezském kraji, tedy v severovýchodním cípu České republiky, na hranici s Polskem a Slovenskem. Jelikož členy církve jsou lidé české i polské národnosti, konají se ve většině kostelů bohoslužby v obou jazycích. Do SCEAV náleží 22 sborů + kazatelské a misijní stanice. Více informací o církvi, sborech a vyznání najdete na internetových stránkách www.sceav.cz

Beskydská oáza je obecně prospěšná společnost (zkr. o.p.s.), která byla založena v roce 2010 s cílem provozovat středisko společně s aktivitami v evangelizační a misijní oblasti.

Budovy střediska byly postaveny na místě bývalé rodinné usedlostí a v současné době jsou využívány spoustou zájemců k víkendovým a prázdninovým pobytům, školením, táborům a evangelizačním aktivitám. Úzce spolupracujeme se sousedními evangelickými sbory v Písku (www.sceav-pisek.cz), Návsí (www.enavsi.cz) a Bystřici (www.bystrice.sceav.cz). V jejich kostelích mají naši hosté možnost zúčastnit se bohoslužeb v jazyce českém i polském.

Ředitelkou střediska je Mgr. Jolanta Janik.

Organizaci Beskydská oáza o.p.s. řídí správní rada, jejímž předsedou je Ing. Adam Cieślar.

Níže jsou dostupné výroční zprávy organizace: 

2014 PDF

2015 PDF

2016 PDF

2017 PDF

2018 PDF